Een eBike Connect-account aanmaken
Belangrijkste kenmerken van Bosch eBike Connect:
  • Een portal met de Bosch eBike Connect boordcomputer met talloze functies, zoals routeplanning, fitnesstraining, registratie van activiteiten en meer. Zie de dienstbeschrijving voor meer informatie.
  • Aanbieder: Robert Bosch GmbH.
  • Het gebruik van Bosch eBike Connect is gratis.
  • Duur overeenkomst: onbepaalde tijd. Kan op ieder moment door de gebruiker worden opgezegd.
Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid.
Ik stem in met de voorwaarden.
of
Bevestig uw e-mailadres.
Controleer nu de inbox van uw e-mailprogramma
We hebben een e-mail gestuurd naar:
Klik binnen 24 uur op de link in de e-mail om de registratie af te ronden.
De e-mail is misschien in uw reclame- of spammap terecht gekomen.
Inloggen bij eBike Connect
Wachtwoord vergeten?
Land kiezen
1.8.9.1
eBike Connect
Portaal
Help Veelgestelde vragen
Afmelden
Bosch eBike Systems
Cookies inschakelen Schakel cookies in op uw browser om eBike Connect juist weer te geven.
Veelgestelde vragen Bij de veelgestelde vragen staat informatie over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op het Bosch eBike System
Filter
Portal
App
eBike-computers
Nyon
Kiox
Nyon (MY21)
Selecteer een onderwerp voor veelgestelde vragen
Zoeken:
Sorry, geen resultaten gevonden!
FAQ / Algemeen
Accu

Hoe laad ik mijn boordcomputer op?

U kunt uw boordcomputer op twee manieren opladen:
1. Als de boordcomputer in de displayhouder van uw eBike zit, er een voldoende opgeladen eBike-accu in de eBike aanwezig is en het eBike-systeem ingeschakeld is, wordt de boordcomputeraccu door de eBike-accu van energie voorzien.

2. De boordcomputer kan ook via de USB-aansluiting worden opgeladen. Open daarvoor het beschermkapje. Verbind de USB-aansluiting van de boordcomputer door middel van een micro-USB-kabel met een gewone USB-lader (deze wordt niet meegeleverd) of de USB-aansluiting van een computer (5 V laadspanning; maximaal 500 mA laadstroom).

Let op:
Bosch eBike-boordcomputers worden alleen in ingeschakelde toestand geladen.

Hoelang werkt de ingebouwde accu van de boordcomputer, als ik de boordcomputer van de eBike verwijder?

Over het algemeen kunt u de Kiox bij een volle accu minstens 20 minuten zonder voeding gebruiken. Na 60 seconden zonder activiteit wordt de Kiox automatisch uitgeschakeld.
Over het algemeen kunt u de Nyon bij een volle accu ongeveer een uur zonder voeding gebruiken.
Over het algemeen kun je de Nyon bij een volle accu ongeveer een uur zonder voeding gebruiken.

Waar kan ik de resterende actieradius van mijn eBike-accu zien?

Op elk scherm wordt rechtsboven de laadtoestand van de eBike-accu in procenten weergegeven. U kunt de laadtoestand ook in het statusscherm zien. De resterende actieradius in km wordt eveneens in een scherm weergegeven.
In het Dashboard ziet u de accutoestand in procenten weergegeven. In de modus Kaart en navigatie kunt u met de subfunctie Actieradius in één oogopslag zien welke actieradius u met uw huidige acculading hebt. Op de kaart wordt dan een cirkel met de berekende actieradius rondom uw huidige locatie getrokken. Daarbij wordt geen rekening gehouden met topografische omstandigheden binnen de berekende actieradius.
Op elk scherm wordt rechtsboven de laadtoestand van de eBike-accu in procenten weergegeven. De resterende actieradius wordt rechtsonder op het scherm Ride (snelheidsscherm) weergegeven. Daarnaast kan in het schermbeheer een actieradiustegel worden toegevoegd. Op de kaart is dan een cirkel met de berekende actieradius rondom je huidige locatie getrokken. Daarbij wordt echter geen rekening gehouden met topografische omstandigheden binnen de berekende actieradius.
FAQ / Algemeen
Laden

Kan ik mijn smartphone op de eBike opladen?

Smartphones kunnen via de USB-aansluiting van uw boordcomputer worden opgeladen. Een voorwaarde daarvoor is dat de boordcomputer en een voldoende opgeladen accu zijn geplaatst.
Ga als volgt te werk:
1. Open het beschermkapje van de USB-aansluiting op de boordcomputer.
2. Verbind de USB-aansluiting van het externe apparaat via een gestandaardiseerde Micro-A/Micro-B USB 2.0-kabel met de USB-bus op de boordcomputer. Het gebruik van een niet-gestandaardiseerde USB-kabel of een kabel-adaptercombinatie kan de boordcomputer beschadigen.
3. Sluit na afloop van de laadprocedure het beschermkapje weer.

Let op: stroomverbruikers die op de boordcomputer zijn aangesloten, kunnen de accuduur van de eBike beïnvloeden.
Neen, het laden van de smartphones is niet mogelijk.
FAQ / Algemeen
Onderhoudsinstructies

Is er iets waarop ik moet letten wanneer ik mijn boordcomputer langere tijd niet gebruik?

Neem de boordcomputer van de eBike en laad deze volledig op voordat u hem opbergt. Om te zorgen dat de accu van de boordcomputer zo lang mogelijk meegaat, moet de accu, wanneer deze niet wordt gebruikt, elke drie maanden worden bijgeladen.
De accu van de Kiox moet elke drie maanden een uur lang worden opgeladen.
U kunt uw boordcomputer in een energiebesparende opslagmodus zetten, die het ontladen van de interne accu tot een minimum beperkt. Daarbij worden de datum en tijd gereset.
Deze modus kan worden geactiveerd door de aan/uit-toets van de boordcomputer ingedrukt te houden (minstens acht seconden).
Als u de aan/uit-knop minstens twee seconden ingedrukt houdt, haalt u de accu weer uit de opslagmodus.
De accu van de Nyon moet elke drie maanden een uur lang worden opgeladen.

Waarop moet ik bij fel zonlicht letten?

Bij te hoge temperaturen wordt de boordcomputer automatisch uitgeschakeld. De boordcomputer kan pas weer worden ingeschakeld wanneer de temperatuur gedaald is.
Alle onderdelen, met name de eBike-accu, kunnen door extreme temperaturen beschadigd raken.

Aan welke beschermingsklasse voldoet de boordcomputer?

De boordcomputer is beschermd tegen tijdelijke onderdompeling in water.
De boordcomputer is beschermd tegen tijdelijke onderdompeling in water.
IPX5

Wat zijn de gebruiks- en opslagtemperaturen?

De bedrijfs- en opslagtemperaturen vindt u in de gebruiksaanwijzing van de betreffende componenten.
De gebruiksaanwijzing van de Kiox vindt u op: https://www.bosch-ebike.com
De bedrijfstemperatuur van de Nyon ligt tussen -5 °C en 40 °C.
De bedrijfstemperatuur van de Nyon ligt tussen -5 °C en 40 °C. De opslagtemperatuur ligt tussen -10° en +50°C.

Waarop moet ik letten bij vervoer?

Verwijder de boordcomputer en de accu bij het vervoer van uw eBike en berg deze veilig op in de auto. Zo lopen de onderdelen geen schade op.
FAQ / Algemeen
Ondersteuningsniveaus

Over welke ondersteuningsniveaus kan ik beschikken?

OFF: geen ondersteuning, verder wordt alle belangrijke informatie verstrekt.
ECO: effectieve, maar zachte ondersteuning, ontworpen voor maximale efficiëntie voor grote actieradiussen.
TOUR: gelijkmatige ondersteuning voor lange trajecten, met een heldere focus op een grote actieradius.
SPORT/eMTB*: onmiddellijke, krachtige ondersteuning voor sportief rijden in het terrein en in stadsverkeer.
TURBO: directe en maximaal krachtige ondersteuning tot aan de hoogste trapfrequenties voor sportief rijden.

*De eMTB-modus, speciaal voor de Performance Line CX, varieert dynamisch tussen de rijmodi Tour en Turbo – progressieve motorondersteuning voor maximale prestaties op de trail.

Hoe kan ik het ondersteuningsniveau wijzigen?

Als u de motorondersteuning wilt verhogen, drukt u net zo vaak op de plustoets (+) op de bedieningseenheid tot de gewenste rijmodus op het display verschijnt. Als u de motorondersteuning wilt verlagen, drukt u op de mintoets (-).

Hoe zie ik welk ondersteuningsniveau wordt gebruikt?

Het ondersteuningsniveau wordt op de statusbalk (boven in het scherm) weergegeven. Daarnaast kunt u aan de kleur van de letters zien met welk ondersteuningsniveau u fietst.
Turbo = rood
Sport/eMTB = lila
Tour = blauw
Eco = groen
U kunt de ondersteuningsniveaus bijvoorbeeld in de modus Ride zien. Maar ook in de navigatie- of fitnessmodus kunt u zien welk ondersteuningsniveau op dat moment actief is.
Het ondersteuningsniveau wordt op de statusbalk (boven in het scherm) weergegeven. Daarnaast zie je aan de achtergrondkleur van het display met welk ondersteuningsniveau je fietst.
Turbo = rood
Sport/eMTB = lila
Tour = blauw
Eco = groen

Wat zijn individuele rijmodi?

Met de premiumfunctie Individuele rijmodi kunnen Nyon-bezitters zelf vier extra rijmodi instellen. Als je de functie hebt aangeschaft in de shop via de eBike Connect App, vind je de instellingen in de eBike Connect App en in de online-portal (www.ebike-connect.com) onder Mijn eBike > Individuele rijmodi.

Om elk van de vier modi te definiëren, kun je vijf referentiepunten instellen voor "percentage motorondersteuning" bij "snelheid in km/h". Om van de standaardmodi naar de individuele rijmodi te schakelen, gebruik je het submenu in de rijstand Ride. De elementen die voorheen blauw waren, zijn nu geel. Tijdens het rijden kun je op de gebruikelijke manier tussen de individuele rijmodi schakelen met de plus- en de minknop van de bedieningseenheid. Als je terug wilt gaan naar de standaard rijmodi, selecteer je de subfunctie Standaard rijmodi.

Voor meer informatie kun je ook onze tutorial "Individuele rijmodi" bekijken.
Met de premiumfunctie Individuele rijmodi kunnen eigenaars van een Nyon vier extra rijmodi zelf bepalen. Na aanschaf via de Shop in de eBike Connect App vind je de instellingen in de eBike Connect App en op de online-portal (www.ebike-connect.com) onder Mijn eBike > Individuele rijmodi.

Elke van de vier rijmodi kan individueel met vijf snelheidsafhankelijke referentiepunten worden ingesteld. Voor elk van de referentiepunten kan de procentuele motorondersteuning worden vastgelegd. Wanneer alles is ingesteld, kun je in het snelmenu schakelen tussen de standaard- en de individuele rijmodi.

Tijdens het rijden gebeurt het omschakelen tussen de afzonderlijke rijmodi zoals gebruikelijk met de plus- (+) en mintoets (-) op de bedieningseenheid.
FAQ / Algemeen
Update

Hoe weet ik of er een software-update voor mijn boordcomputer is?

Wanneer de Kiox een Bluetooth-verbinding met de smartphone tot stand heeft gebracht, wordt een nieuwe versie automatisch gedownload. U wordt dan door het updateproces geleid.
De Nyon wijst u automatisch op de beschikbaarheid van een software-update, als deze al met een wifinetwerk en tegelijkertijd via USB met een voeding verbonden is. Na ongeveer een minuut verschijnt de overeenkomstige melding op de Nyon. Volg de aanwijzingen op de Nyon.

U kunt ook zelf op de Nyon naar updates zoeken door in het menu naar Instellingen > Verbindingen > WiFi te gaan en de Nyon met een wifinetwerk te verbinden. Ga vervolgens in Mijn Nyon naar Zoeken naar updates. De Nyon zoekt naar software-updates. Als er een update beschikbaar is, krijgt u daarvan een melding. Verbind de Nyon via USB met uw computer en volg de aanwijzingen op de Nyon.
Als er een actieve wifiverbinding is, wordt gecontroleerd of er een nieuwe softwareversie beschikbaar is. Als dit het geval is, krijg je een melding en kun je de nieuwe software downloaden. Daarna word je door het updateproces geleid. Je kunt ook onder de systeeminstellingen naar een beschikbare software-update zoeken.

Waarom duurt het updaten van de software lang?

De duur van de update is onder andere afhankelijk van de kwaliteit van de Bluetooth- of WLAN-verbinding.
De kwaliteit van de Bluetooth-verbinding is afhankelijk van de smartphone en de afstand tussen de apparaten. Leg de boordcomputer en de smartphone tijdens het updaten daarom dicht bij elkaar en sluit beide apparaten aan op een voeding.
FAQ / Algemeen
Duwhulp

Wat wordt er bedoeld met loopondersteuning?

De loopondersteuning kan het lopen met de eBike vergemakkelijken. De snelheid in deze stand is afhankelijk van de ingeschakelde versnelling en kan, afhankelijk van de uitvoering maximaal 6 km/h bereiken. Hoe lager de ingeschakelde versnelling, des te lager is de snelheid in deze stand.

Hoe activeer en deactiveer ik de loopondersteuning/starthulp?

Om de loopondersteuning te activeren, drukt u op de toets boven op de bedieningseenheid. Druk bij drive units vanaf modeljaar 2017 eerst op de loopondersteuningstoets en houd vervolgens de plustoets (+) op de bedieningseenheid ingedrukt.

De loopondersteuning wordt gedeactiveerd zodra een van de volgende situaties zich voordoet:

- U laat de loopondersteuningstoets los (tot modeljaar 2016).
- U laat de plustoets (+) los (vanaf modeljaar 2017).
- De wielen van de eBike blokkeren (bijvoorbeeld door te remmen of op een obstakel te stoten).
- De maximale snelheid van de functie wordt overschreden.
- De crank wordt geblokkeerd.

Let op: gebruik de loopondersteuning uitsluitend waarvoor deze is bedoeld. Als de wielen geen contact hebben met de grond als deze functie is ingeschakeld (bijvoorbeeld op de montagestandaard), bestaat er kans op letsel.
Om de loopondersteuning te activeren, drukt u op de toets WALK. Druk bij motoren vanaf modeljaar 2017 eerst op de toets WALK en houd vervolgens de plustoets (+) op de bedieningseenheid ingedrukt.

De loopondersteuning wordt gedeactiveerd zodra een van de volgende situaties zich voordoet:

- U laat de toets WALK los (tot modeljaar 2016).
- U laat de plustoets (+) los (vanaf modeljaar 2017).
- De wielen van de eBike blokkeren (bijvoorbeeld door te remmen of op een obstakel te stoten).
- De maximale snelheid van de functie wordt overschreden.
- De crank wordt geblokkeerd.

Let op: gebruik de functie WALK uitsluitend waarvoor deze is bedoeld. Als de wielen geen contact hebben met de grond als deze functie is ingeschakeld (bijvoorbeeld op de montagestandaard), bestaat er kans op letsel.
Om de loopondersteuning te activeren, druk je op de toets starthulp/loopondersteuning (WALK) boven op de bedieningseenheid. Druk bij drive units vanaf modeljaar 2017 eerst op de Walk-Assist-knop en houd vervolgens de plustoets (+) op de bedieningseenheid ingedrukt.

De loopondersteuning wordt gedeactiveerd zodra een van de volgende situaties zich voordoet:

- Je laat de Walk-Assist-knop los (tot modeljaar 2016).
- Je laat de plustoets (+) los (vanaf modeljaar 2017).
- De wielen van de eBike blokkeren (bijvoorbeeld door te remmen of op een obstakel te stoten).
- De maximale snelheid van de functie wordt overschreden.
- De crank wordt geblokkeerd.

Let op: gebruik de loopondersteuning uitsluitend waarvoor deze is bedoeld. Als de wielen geen contact hebben met de grond als deze functie is ingeschakeld (bijvoorbeeld op de montagestandaard), bestaat er kans op letsel.
FAQ / Algemeen
eBike-systeem

Hoe schakel ik mijn eBike-systeem in?

U kunt het eBike-systeem op twee manieren inschakelen:
1. Als de boordcomputer is geplaatst en de accu is ingezet, drukt u eenmaal kort op de aan/uit-toets van de Kiox.
2. Steek de ingeschakelde Kiox in de houder. Het systeem schakelt zichzelf automatisch in.
U kunt het eBike-systeem op drie manieren inschakelen:
1. Plaats de Nyon in de houder. Het eBike-systeem wordt automatisch ingeschakeld.
2. Als het apparaat is geplaatst en de accu is ingezet, drukt u eenmaal kort op de aan/uit-toets van de Nyon.
3. Als de Nyon is geplaatst, drukt u op de aan/uit-toets van de eBike-accu (zie de gebruiksaanwijzing van de eBike-accu).
Je kunt het eBike-systeem op twee manieren inschakelen.
1. Als de boordcomputer is geplaatst en de accu is ingezet, druk je eenmaal kort op de aan/uit-knop van de Nyon.
2. Steek de ingeschakelde Nyon in de houder. Het systeem schakelt zichzelf automatisch in.
FAQ / Algemeen
eShift

Wat is eShift?

De geïntegreerde elektronische oplossing voor het schakelen - eShift - zorgt voor meer rijcomfort, veiligheid, een grotere actieradius en minder slijtage. Met de partners enviolo, Rohloff en Shimano heeft Bosch eBike Systems vier elektronische schakeloplossingen ontwikkeld die tal van voordelen bieden op de weg of de trail.

Met welke versnellingssystemen werkt eShift?

Shimano Nexus (8 versnellingen) en Alfine (8+11 versnellingen) alsmede Shimano Di2 Deore XT en XTR, enviolo (voorheen NuVinci) HSync, Rohloff Speedhub.

Kan eShift achteraf worden gemonteerd?

Nee, eShift kan niet achteraf worden gemonteerd.
FAQ / Algemeen
Lock

Hoe kan ik de premiumfunctie Lock instellen of in- en uitschakelen?

Nadat je de premiumfunctie hebt gekocht in de Google Play Store of de Apple App Store, wordt de Lock-functie in de eBike Connect App weergegeven onder Mijn eBike.
Bij de menuoptie Lock-functie kun je de functie zowel in- als uitschakelen. Hiervoor druk je de schuifregelaar naar rechts of naar links.

Hoe kan ik de Lock-/Unlock-tonen in- en uitschakelen?

Onder Mijn eBike > Lock-functie vind je de vermelding Lock-tonen. Je kunt de Lock-/Unlock-tonen in- of uitschakelen door de schuifregelaar te verplaatsen.

Hoe werkt de Lock-functie?

Nadat de Lock-functie is geactiveerd door de boordcomputer van de eBike af te nemen, wordt de motorondersteuning gedeactiveerd. Er kan alleen nog zonder motorondersteuning met de eBike worden gereden totdat de boordcomputer waarmee de Lock-functie is ingesteld, weer op de eBike wordt geplaatst. Lock vormt geen vervanging voor het mechanische slot, maar is een aanvulling daarop.

Hoe wordt Lock geactiveerd/gedeactiveerd?

Lock wordt geactiveerd door de boordcomputer van de eBike af te nemen Zodra de boordcomputer er weer op wordt geplaatst, wordt de functie gedeactiveerd.

Is Lock compatibel met mijn eBike?

De premiumfunctie Lock in combinatie met de display Kiox is compatibel met de Bosch-aandrijvingen Active Line en Active Line Plus vanaf modeljaar 2018 en met de Performance Line, Cargo Line, Performance Line Speed en Performance Line CX vanaf modeljaar 2020.

Op mijn boordcomputer staat het Lock-symbool en het ondersteuningsniveau Off. Wat houdt dit in?

Op de eBike is de Lock-functie geactiveerd en u gebruikt niet de boordcomputer waarmee de functie is geactiveerd.

Met hoeveel eBikes of boordcomputers kan ik de Lock-functie gebruiken?

Je kunt de premiumfunctie Lock met dezelfde account instellen voor maximaal vier eBikes.

Waarom krijg ik een foutmelding als ik probeer de Lock-functie op een andere eBike in te stellen?

A) De Lock-functie kan worden ingesteld op maximaal vier eBikes en het maximale aantal is al bereikt.
B) Nadat de Lock-functie op de eerste eBike is geactiveerd, kan het tot twee uur duren voordat de Lock-functie op een andere eBike kan worden ingesteld.

Wat moet ik weten over de Lock-functie als ik mijn eBike voor onderhoud wegbreng of verkoop?

De Lock-functie moet onder Mijn eBike worden uitgeschakeld.

Waarop moet ik letten bij de Lock-functie als ik van smartphone wissel?

1. Installeer de app eBike Connect op uw nieuwe smartphone
2. Log in met uw bestaande account
3. Verbind uw smartphone via Bluetooth met uw boordcomputer
4. De Lock-functie wordt onder Mijn eBike > Lock als uitgeschakeld weergegeven.
5. U moet de Lock-functie opnieuw instellen door de schuifregelaar naar rechts te schuiven.

Waarop moet ik letten bij de Lock-functie als ik van boordcomputer wissel?

1. Verbind uw smartphone via Bluetooth met uw boordcomputer
2. De Lock-functie wordt onder Mijn eBike > Lock als uitgeschakeld weergegeven.
3. U moet de Lock-functie opnieuw instellen door de schuifregelaar naar rechts te schuiven.

Waarop moet ik letten bij de Lock-functie als ik mijn motor vervang?

1. De Lock-functie wordt na vervanging van de motor onder Mijn eBike > Lock-functie als uitgeschakeld weergegeven.
2. Je moet de Lock-functie opnieuw instellen door de schuifregelaar naar rechts te schuiven. De app geeft aan dat de Lock-functie ingeschakeld is.

Wat kan ik doen als de Lock-functie op mijn eBike is ingesteld, maar ik mijn toegangsgegevens voor eBike Connect ben vergeten?

Als u geen toegang meer hebt tot de eBike Connect-account en uw eBike beveiligd is met de Lock-functie, moet u contact opnemen met uw dealer en een aankoopbewijs en identiteitsbewijs tonen.
FAQ / Algemeen
eSuspension

Wat is eSuspension?

eSuspension zorgt voor meer rijplezier en veiligheid doordat het elektronisch geregelde veringssysteem Fox Live Valve in het Bosch eBike-systeem is geïntegreerd.
De verschillende veringsmodi kunnen met behulp van de boordcomputer Kiox gemakkelijk en intuïtief worden gewijzigd tijdens het rijden.
Bovendien voorziet de Bosch eBike-accu het eSuspension-systeem van stroom.

Kan eSuspension achteraf worden gemonteerd?

Nee, eSuspension kan niet achteraf worden gemonteerd.
FAQ / Algemeen
ABS

Hoe werkt het ABS?

Het eBike ABS van Bosch zorgt ervoor dat er efficiënter kan worden geremd. Fietsremmen zijn door de jaren heen krachtiger geworden (hydraulische schijfremmen). Om de prestaties met name in kritieke (nood)remsituaties optimaal te kunnen laten functioneren, is het eBike ABS ontwikkeld. Wielsnelheidssensoren op beide wielen detecteren wanneer de remmen blokkeren, zodat de remkracht met behulp van software en regeling automatisch wordt aangepast. Zo kan het risico van over de kop slaan op ruw terrein en valpartijen op glibberige oppervlakken worden verkleind.

Wat wordt mij getoond met betrekking tot ABS en hoe werkt het controlelampje?

Op alle eBikes (behalve bij de Kiox) wordt een afzonderlijk ABS-controlelampje op het stuur of (bij voorkeur) op de stuurpen gemonteerd. Dit controlelampje geeft de status van de ABS-functionaliteit weer, vergelijkbaar met standaard auto-instrumenten.
Als het controlelampje na inschakeling van het systeem bij circa 5 km/u uitgaat, is het ABS klaar voor gebruik.
Als het controlelampje blijft branden of tijdens het rijden gaat branden, is er een storing opgetreden in het ABS-systeem. De ABS-functie is gedeactiveerd, maar de fiets beschikt nog steeds over de normale remfunctie.
De foutmelding die op de boordcomputer wordt weergegeven, wordt nader beschreven in de bedieningshandleiding van uw boordcomputer. Ga te werk zoals hierin wordt beschreven. Neem in geval van twijfel altijd contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Op de boordcomputer Kiox wordt de functie van het ABS-controlelampje direct op het Kiox-display weergegeven.
Het gedrag van het controlelampje verandert verder niet.

Kan ABS achteraf worden gemonteerd?

Nee, het Bosch eBike ABS kan niet achteraf worden gemonteerd.
FAQ / Bediening
Bediening

Eerste stappen: hoe neem ik mijn boordcomputer in gebruik?

Schakel de Nyon in, kies uw taal en volg de aanwijzingen. U hebt de volgende mogelijkheden om de Nyon in gebruik te nemen:
PROEFRIT: u kunt een proefrit maken zonder u vooraf te hoeven aanmelden of gegevens te hoeven invoeren. Na het uitschakelen worden alle ritgegevens gewist.
OFFLINE: uw rit- en gebruikersgegevens worden slechts lokaal op de boordcomputer opgeslagen. De ingevoerde gegevens blijven na het uitschakelen van de boordcomputer behouden, maar worden niet met een eBike Connect-account gesynchroniseerd.
ONLINE > SMARTPHONE: bevestig de Nyon aan de displayhouder, download de smartphone-app eBike Connect op uw smartphone, installeer deze en registreer u. Verbind de Nyon via Mijn eBike/Apparaat toevoegen. Als de verbinding tot stand is gebracht, worden de ritgegevens met de Bosch eBike Connect-account gesynchroniseerd.
ONLINE > WIFI: maak verbinding met een wifinetwerk naar keuze. U gaat naar de online-portal eBike Connect. Daar kunt u zich registreren. Na een succesvolle aanmelding worden de ritgegevens met Bosch eBike Connect gesynchroniseerd.
Door op de aan/uit-knop te drukken wordt het apparaat ingeschakeld. Stel met de touchfunctionaliteit de gewenste taal in. Vervolgens start automatisch een introductie tot de Nyon met belangrijke aanwijzingen voor de bediening van het apparaat. Opmerking: bij het allereerste starten en bij het starten na een software-update kan het starten langer duren.

Eerste stappen: hoe stel ik de taal van mijn boordcomputer in?

Om de Kiox in gebruik te kunnen nemen, moet uw boordcomputer in de houder worden gestoken. Schakel de Kiox in.
Blijf voor het instellen van de taal op de linkerpijl op de bedieningseenheid drukken, totdat op het statusscherm > Instellingen verschijnt. Met de selectietoets kiest u Instellingen, waarna u met de plustoets (+) en de mintoets (-) de systeeminstellingen kunt selecteren, die u met de selectietoets kunt bevestigen. Kies vervolgens de optie Taal. U kunt nu de gewenste taal selecteren.
Wanneer je de boordcomputer voor het eerst hebt gestart, kun je direct de taal kiezen. Als je later de taal wilt wijzigen, kun je dit doen bij de systeeminstellingen.

Hoe verwijder ik mijn activiteiten?

U kunt onder Activiteiten afzonderlijke activiteiten verwijderen. Kies daarvoor de betreffende activiteit en selecteer het driepuntensymbool.

Hoe registreer ik mijn eBike-ritten?

Zorg ervoor dat er een Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht tussen de Kiox en de smartphone-app eBike Connect. U kunt een actieve Bluetooth-verbinding op het Kiox-statusscherm herkennen aan een wit Bluetooth-symbool. De registratie start automatisch zodra u het eBike-systeem activeert en wegrijdt.

Let op: U moet ook akkoord gaan met de overdracht van de geolocatiegegevens, zodat uw rijgegevens worden gesynchroniseerd met de app of portal. Ga hiervoor in de app eBike Connect naar Meer > Instellingen > Privacyinstellingen.
De registratie start automatisch zodra u het eBike-systeem activeert en wegrijdt. Al uw ritten worden op de boordcomputer opgeslagen en bij een actieve Bluetooth-verbinding of internetverbinding met eBike Connect gesynchroniseerd.

Let op: U moet ook akkoord gaan met de overdracht van de geolocatiegegevens, zodat uw rijgegevens worden gesynchroniseerd met de app of portal. Ga hiervoor in de app eBike Connect naar Meer > Instellingen > Privacyinstellingen.
Kijk of je via wifi of via de smartphone met je eBike Connect-account verbonden bent. Als je nog niet verbonden bent, kun je via het veld Aanmelden op het statusscherm verbinding maken met eBike Connect. (Zie ook FAQ "Hoe kan ik mij registreren")

Een actieve verbinding met eBike Connect kun je herkennen aan het feit dat op het statusscherm je naam linksboven wordt weergegeven.

Let op: je moet akkoord gaan met de overdracht van de geolocatiegegevens om je rijgegevens te laten synchroniseren met de app of de portal. Ga hiervoor in de eBike Connect App naar Meer > Instellingen > Privacyinstellingen.

Kan ik mijn boordcomputer ook op een andere eBike gebruiken?

Ja, op voorwaarde dat de andere eBike volledig compatibel is met de boordcomputer. Mocht u twijfels hebben, vraag dan uw dealer om advies.
We wijzen erop dat de twee eBikes wat betreft drive unit (Performance Line/Active Line), maximumsnelheid (Cruise/Speed), wielgrootte of onderdelen van andere fabrikanten (eShift) van elkaar kunnen verschillen.
Afhankelijk van de mate van overeenkomst van de tweede eBike met de eerste, worden bepaalde instellingen overgenomen (zoals aangeschafte premiumfuncties), maar andere niet (zoals gepersonaliseerde schermen en individuele rijmodi).

Hoe kom ik bij de instellingen van de boordcomputer?

Op het scherm staat de optie Instellingen, die met een vierkantje wordt aangegeven. Door op de selectietoets te drukken, komt u bij de instellingen.
U kunt de instellingen niet tijdens het rijden oproepen.
Selecteer het linkermenu en kies met behulp van de joystick de optie Instellingen.
Op het statusscherm vind je in de rechterbovenhoek een tandwielsymbool. Hiermee kom je bij de instellingen terecht.

Waarvoor dient de selectietoets?

De selectietoets bevindt zich op de afstandsbediening onder de rechter- en linkerpijl. Met de selectietoets kunt u acties inschakelen of keuzes bevestigen.
Door op de selectietoets te drukken, komt u tijdens de rit in het snelmenu terecht. Dit is niet van toepassing op het statusscherm.
Met de selectietoets kun je acties inschakelen of keuzes bevestigen. Door op de selectietoets te drukken, kom je tijdens het rijden in het snelmenu terecht.

Welke waarden krijg ik te zien als ik de Kiox uit de houder neem?

U krijgt een overzicht van de actuele trips te zien. Hierin staan alle ritten sinds de laatste reset.
Alle weergegeven waarden hebben betrekking op de huidige rit.

Waarom worden op het statusscherm soms één, soms twee accu's weergegeven?

Als er een verbinding is tussen de smartphone en de Kiox, wordt op het statusscherm naast de laadtoestand van de eBike-accu ook de laadtoestand van de smartphone weergegeven.

Was is de stand-bymodus en hoe wordt deze geactiveerd?

Normaal gesproken heeft de Nyon ongeveer 15 seconden nodig om op te starten. Om de opstarttijd gedurende de dag te bekorten, is er een stand-bymodus. Vanuit de standby-modus is de Nyon onmiddellijk weer klaar voor gebruik. Deze modus is met name geschikt tijdens een fietstocht, voor korte pauzes of dagelijks pendelen. Om de Nyon in de stand-bymodus te zetten, houd je de Power-toets één seconde ingedrukt. Om de Nyon uit te schakelen houd je de Power-toets drie seconden ingedrukt totdat "Tot ziens" verschijnt.
Opmerking: Om 00.00 uur wordt de Nyon automatisch vanuit de standby-modus uitgeschakeld.
FAQ / eBike Connect
eBike Connect

Hoe kan ik mij registreren?

U kunt zich via de app of de portal registreren en via de app verbinding maken met de Kiox.
Als het om een nieuw apparaat gaat, kan eerst de taal worden gekozen. In de verdere stappen zijn er meer opties:
De optie Offline biedt geen online-functies en is bijvoorbeeld bedoeld voor diegenen die geen smartphone en/of computer willen gebruiken.
Met de optie Online > WiFi kan een volledige registratie via een wifinetwerk en de online-portal (www.ebike-connect.com) worden uitgevoerd.
Met de optie Online > Smartphone kan een volledige registratie via een Android- of iOS-smartphone plaatsvinden.
Kies een van de opties en volg de aanwijzingen van de eBike Connect-app op de Nyon.
Als u de optie WiFi kiest en u zich hebt geregistreerd, kunt u de Nyon op het tabblad Mijn eBike-systeem/Apparaat toevoegen aan uw account toevoegen. U krijgt een pincode die u vervolgens op de Nyon kunt invoeren.
Download de Bosch eBike Connect-app in de Google Play Store of Apple App Store. Open de app en volg de stappen onder Registratie.
Ga naar de website https://www.ebike-connect.com, klik daar op het tabblad Registreren en volg de stappen.
Registratie op de Nyon zelf is niet mogelijk. Dit kan alleen via de eBike Connect App of de online-portal eBike Connect. Na registratie kun je je met je gebruikersnaam en wachtwoord aanmelden als er een internetverbinding (wifi) is. Je kunt ook de Bosch eBike Connect App downloaden en de Nyon met de smartphone verbinden.

Is de app compatibel met het besturingssysteem van mijn smartphone?

U hebt een smartphone nodig met het besturingssysteem iOS 10 of hoger of met Android 5.1 of hoger.
De app is compatibel met besturingssystemen vanaf iOS 10 en Android 5.1.

Voor welke landen is de eBike Connect-app beschikbaar?

De eBike Connect-app is beschikbaar voor de EU 28, Zwitserland, Noorwegen, VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.

Wat betekent de functie Exporteren naar Strava in eBike Connect?

Door middel van de functie Exporteren naar Strava kun je een afzonderlijke activiteit naar je Strava-account uploaden. Ga hiervoor naar de lijst met activiteiten en naar de details van de betreffende activiteit. Rechts onder Opties vind je de betreffende menuoptie.

Hoe kan ik mijn privacy beschermen?

U kunt via de privacyinstellingen instellen welke gegevens van eBike Connect mogen worden verwerkt.

Ga naar Meer > Instellingen > Privacyinstellingen om aanpassingen in de geolocatiegegevens uit te voeren.
We wijzen erop dat u geen activiteiten op de kaart kunt weergeven als Geolocatiegegevens opslaan niet is geactiveerd.

Ga naar Meer > Instellingen > Mijn profiel om de opslag van persoonlijke gezondheidsgegevens aan te passen.

Hoe kan ik mijn gebruikersprofiel verwijderen?

U kunt uw gebruikersaccount te allen tijde onder Meer > Instellingen > Mijn profiel, verwijderen.

Meer informatie vindt u ook in ons privacybeleid: www.ebike-connect.com
Op de portal gaat u naar Mijn profiel > Account Wissen.

Kan ik mij met mijn gebruikersaccount op een andere boordcomputer aanmelden?

Met behulp van de app eBike Connect kunt u zich op een andere boordcomputer aanmelden. Ga hiervoor naar het tabblad Mijn eBike. Daar kunt u apparaten beheren en toevoegen. Vervolgens kunt u kiezen met welke Bosch eBike-boordcomputer u verbinding wilt maken.
U kunt ook direct op de 'vreemde' Nyon verbinding maken met uw account. Kies op de Nyon Instellingen > Verbindingen > Smartphone verbinden en volg de aanwijzingen.
Met de toegangsgegevens van je gebruikersaccount of met je smartphone kun je je op meerdere boordcomputers aanmelden. Druk op het statusscherm op Login en volg de instructies.

Hoe komt het dat enkele komoot-routes niet met eBike Connect worden gesynchroniseerd?

Alleen routes in regio's waarin komoot is geactiveerd, worden gesynchroniseerd. Als je routes mist, kun je kiezen of je de regio afzonderlijk wilt activeren of dat je komoot Premium-gebruiker wilt worden.

Hoe komt het dat enkele ritten niet door eBike Connect met komoot worden gesynchroniseerd?

Alleen ritten die langer zijn dan 500 meter worden met komoot gesynchroniseerd.

Hoelang duurt de synchronisatie tussen eBike Connect en komoot?

Op dit moment kan het maximaal vijf minuten duren voordat de routes tussen komoot en eBike Connect worden gesynchroniseerd. De synchronisatie is alleen mogelijk als er sprake is van een internetverbinding.

Waarom worden routes met een lengte van meer dan 240 km niet gesynchroniseerd?

eBike Connect ondersteunt routes met een lengte van maximaal 240 km. Daarom kunnen langere komoot-routes niet worden gesynchroniseerd. Deze kunnen echter in komoot wel in een aantal kleinere routes worden opgedeeld.

Kan ik komoot-routes in eBike Connect verwijderen of bewerken?

Routes kunnen alleen in komoot worden verwijderd of gewijzigd. Wanneer de route in komoot is gewijzigd, wordt deze automatisch ook in de eBike Connect-portal of in de app bijgewerkt.

Kan ik alleen routes of alleen ritten synchroniseren?

Nee, alle geplande komoot-routes en alle gereden activiteiten worden gesynchroniseerd.

Waarom worden niet alleen fietstochten geïmporteerd?

We willen je de complete vrijheid geven bij je routeplanning en synchroniseren daarom alle routes.

Hoe komt het dat sommige waarden in komoot afwijken van die in eBike Connect?

Als gevolg van een andere interpretatie van GPS-gegevens kunnen er op de twee platforms kleine verschillen tussen de waarden optreden.

Hoe komt het dat mijn geplande route afwijkt van de route in de actieve navigatie?

Om instructies om af te slaan in de navigatie te visualiseren moeten de routes intern worden omgerekend. Dat kan in enkele gevallen leiden tot kleine wijzigingen van het routeverloop.
FAQ / Instellingen
Instellingen

Hoe verander ik mijn profielinstellingen?

U kunt uw profiel te allen tijde aanpassen onder Meer > Instellingen > Mijn profiel.
Je kunt je profiel te allen tijde aanpassen onder Mijn profiel.

Hoe reset ik handmatig mijn ritgegevens?

U kunt de ritgegevens handmatig resetten door in de schermen die met een punt worden aangegeven op de keuzetoets te drukken en de melding 'Rit terugzetten' door middel van de keuzetoets met 'Ja' te bevestigen.
U kunt de teller ook resetten via Instellingen > Mijn eBike > Resetten.
U kunt de teller resetten door in het rechtermenu 'Rit terugzetten' te kiezen en te bevestigen. Dit is mogelijk in het Ride- en het Fitness-scherm.
Je kunt de ritgegevens handmatig resetten door in de schermen die aan de onderste rand met een punt worden aangegeven op de keuzetoets te drukken en de melding 'Rit terugzetten' door middel van de keuzetoets met 'Ja' te bevestigen. Je kunt je teller ook resetten via Instellingen > Mijn eBike > Resetten.

Hoe verander ik de achtergrond van mijn boordcomputer?

Ga naar Instellingen (zie FAQ 'Hoe kom ik bij de instellingen van de boordcomputer?') en selecteer daar Systeeminstellingen > Lichte achtergrond.
Ga naar Instellingen (zie FAQ "Hoe kom ik bij de instellingen van mijn boordcomputer?") en kies daar Systeeminstellingen > Lichte achtergrond. Desgewenst kun je de achtergrond ook via he statusscherm instellen.

Hoe kan ik een service-interval instellen?

Alleen de fietshandelaar kan een service-interval instellen.
FAQ / Navigatie
Kaartmateriaal

Welke kaarten zijn op mijn Nyon beschikbaar?

Doorgaans zijn vooraf op de Nyon geen kaarten geïnstalleerd. U kunt als volgt gratis kaarten op de Nyon installeren:
1. Selecteer de menuoptie Kaart & navigatie
2. Selecteer Kaartbeheer
3. Selecteer de gewenste kaart(en) en volg de aanwijzingen op de Nyon.

U kunt kaarten bij offline gebruik van Bosch eBike Experts krijgen.
De kaarten van de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) zijn vooraf geïnstalleerd. Je kunt kaarten rechtstreeks via de boordcomputer toevoegen en verwijderen. Ga naar het navigatiescherm > Vergrootglas > Kaartinstellingen > Offline kaarten.

Hoe werkt het streamen van kaarten tussen smartphone en Nyon?

Bij een actieve Bluetooth-verbinding tussen de smartphone en de boordcomputer gebruikt de Nyon kaarten van internet voor de navigatie. De kaarten worden echter niet op de Nyon of op de smartphone opgeslagen.
De Nyon houdt voor de navigatie alleen de op dat moment benodigde kaarten gereed en laadt indien nodig automatisch de gebieden die voor de navigatie nodig zijn.

Let hierbij op: wanneer de Nyon via uw smartphone toegang heeft tot internet, kunnen in het buitenland roamingkosten ontstaan.

Waar komen de kaarten vandaan?

De elektronische kaarten zijn gebaseerd op OpenStreetMap, kortweg OSM.
De kaarten zijn door Bosch voor gebruik op de Nyon en voor eenvoudige, contrastrijke weergave geoptimaliseerd en toont naast fietspaden ook verschillende ondergronden en fietsspecifieke elementen zoals trappen. Kaartelementen die niet relevant zijn voor eBiken, worden aangepast of minder dominant weergegeven (bijvoorbeeld snelwegen).
De elektronische kaarten zijn gebaseerd op OpenStreetMap, kortweg OSM.
De kaarten zijn door Bosch voor gebruik op de Nyon en voor eenvoudige, contrastrijke weergave geoptimaliseerd en toont naast fietspaden ook verschillende ondergronden en fietsspecifieke elementen zoals trappen. Kaartelementen die niet relevant zijn voor eBiken, worden aangepast of minder dominant weergegeven (bijvoorbeeld snelwegen).

Hoe kan ik kant-en-klare GPX-routes in de online-portal eBike Connect importeren?

Ga naar het tabblad Routeplanning en klik op de knop GPX-track importeren. Selecteer een bestand, open het en geef het een naam en sla het bestand op in de portal. Zodra er een synchronisatie heeft plaatsgevonden, zijn de routes beschikbaar.

Hoe wordt mijn GPX-route naar de Nyon overgebracht?

U hebt een GPX-route in de online-portal geïmporteerd? Dan wordt deze automatisch bij de volgende synchronisatie naar de Nyon overgebracht.

Voorwaarde hiervoor is een bestaande internetverbinding.
Als de Nyon via Bluetooth met de smartphone verbonden is, worden de routes die op de smartphone staan automatisch overgedragen.
Je hebt een GPX-route in de online-portal geïmporteerd? Dan wordt deze automatisch bij de volgende synchronisatie naar de Nyon overgebracht.

Voorwaarde hiervoor is een actieve internetverbinding.
Als de Nyon via Bluetooth met de smartphone verbonden is, worden de routes die op de smartphone staan automatisch overgedragen.

Kan ik de kaartweergave op de Nyon wijzigen?

Voor de kaartweergave in de modus Kaart & navigatie zijn er twee opties: 2D en 3D. De kaartweergave kan onder Instellingen > Kaart & navigatie > Kaartstijl voor een rit zonder navigatie en voor een rit met navigatie afzonderlijk worden ingesteld.
Voor de kaartweergave zijn er twee opties: 2D en 3D. De kaartweergave kan in het navigatiemenu > Kaartinstellingen > Kaartstijl worden gewijzigd.
Als de navigatie actief is, kan de modus 2D/3D met de pijltoets in de linkerbenedenhoek van het navigatiescherm worden ingesteld.

Hoe kan ik zoomen op de kaart op de Nyon?

De Nyon biedt acht vast ingestelde zoomstanden. In de modus Kaart & navigatie kunnen deze ofwel direct via het drukken op de joystick of via het submenu Verkleinen/Vergroten worden doorgeschakeld.
Zoom uit op de kaart door op het scherm twee vingers uit elkaar te bewegen (verkleinen) of in door ze naar elkaar toe te bewegen (vergroten).
Daarnaast kan het zoomniveau ook via het snelmenu (zie punt "Welke functies kan ik in het snelmenu selecteren?") worden ingesteld. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om eenvoudig te zoomen tijdens het rijden, zonder dat daarvoor de handen van het stuur hoeven te worden genomen.
FAQ / Navigatie
Navigatie

Hoe voer ik een bestemming in?

1. Beweeg de joystick naar links en selecteer in het hoofdmenu Kaart & navigatie.
2. Beweeg de joystick naar rechts om naar het submenu te gaan en selecteer de subfunctie Navigeren.
3. Selecteer Bestemming invoeren en voer de gewenste bestemming in.
4. Er worden drie routeopties aangeboden. Selecteer een route en start de routebegeleiding.
1. Kies de bestemming door lang (1-2 seconden) op het touchscreen op de gewenste plek op de kaart te drukken.
2. Klik op het vergrootglas (linksboven) in het navigatiescherm en gebruik de online zoekfunctie om de bestemming in te voeren of kies een van de laatste bestemmingen.
3. Verbind je Nyon met je smartphone en start de eBike Connect App. Selecteer in het hoofdmenu het gedeelte Kaart en voer je bestemmingsadres in of gebruik opnieuw de touchscreenfunctie om de gewenste plaats van bestemming te kiezen. Breng een van de drie voorgestelde routes over naar je Nyon, waar deze als pop-up verschijnt.
4. De navigatie wordt gestart door op het touchscreen op de knop Start te drukken. Via de knop Plannen kun je je routes gedetailleerder plannen.
1. De Nyon moet via Bluetooth met de smartphone verbonden zijn.
2. Selecteer in het hoofdmenu het gedeelte Kaart.
3. Voer voor het berekenen van een route daar de bestemming in of houd minimaal één seconde het gewenste punt op de kaart met de vinger ingedrukt.
4. Er worden drie routeopties aangeboden. Selecteer een route en zet deze over naar de Nyon.
5. De overgezette route verschijnt als pop-up op de Nyon.
1. Selecteer in het hoofdmenu de optie Routeplanning.
2. Voer voor het berekenen van een route het startpunt en het bestemmingsadres in of klik op een punt op de kaart.
3. Er worden drie routeopties aangeboden. Selecteer een route en sla deze op.
4. De opgeslagen route kan vervolgens naar de Nyon worden overgezet.
5. De overgezette route verschijnt als pop-up op de Nyon.

Hoe sla ik locaties op?

De online-portal (www.ebike-connect.com) biedt je de mogelijkheid om afzonderlijke locaties op te slaan die je bijvoorbeeld op een later tijdstip als navigatiebestemming kunt gebruiken. Zo kun je een opgeslagen locatie als bestemming selecteren of als startpunt van een route vastleggen.
Je slaat als volgt locaties op:
1. Selecteer in de online-portal het tabblad Routeplanning.
2. Voer bij Route plannen het startpunt en/of de bestemming in.
3. Je kunt nu door op het sterretje te klikken het ingevoerde adres als favoriet opnemen in de lijst Opgeslagen plaatsen.
De portal eBike Connect biedt je de mogelijkheid om afzonderlijke locaties op te slaan die je op een later tijdstip als navigatiebestemming kunt gebruiken. Kies in de online-portal het tabblad Routeplanning en voer een begin- en/of bestemmingspunt in. Vervolgens kun je door op het sterretje te klikken het ingevoerde adres als favoriet opnemen in je lijst Opgeslagen plaatsen.

Hoe voeg ik bij de routeplanning tussenbestemmingen toe?

U kunt in de app geen tussenbestemmingen toevoegen.
Ga naar Waypoint toevoegen om een tussenbestemming toe te voegen.
Als u nog een volgende bestemming wilt toevoegen, kan dit door met de rechtermuisknop op de kaart te klikken.

Waarop zijn de routeopties MTB, Mooi en Snel gebaseerd?

Het routeprofiel MTB geeft de voorkeur aan onverharde wegen en paden (inclusief mountainbiketrails) op weg naar de door u gekozen bestemming. Bij MOOI krijgt u de landschappelijk gezien aantrekkelijkste verbinding van uw huidige locatie naar de geselecteerde bestemming en vermijdt u onder andere hoofdverkeersaders. Bij SNEL krijgt u de snelste verbinding. Bij korte routes kan het gebeuren dat de drie routeopties vrijwel identiek zijn.
Het routeprofiel MTB geeft de voorkeur aan onverharde wegen en paden (inclusief mountainbiketrails) op weg naar de door jou gekozen bestemming. Bij MOOI krijg je de landschappelijk gezien aantrekkelijkste verbinding van je huidige locatie naar je geselecteerde bestemming en vermijd je onder andere hoofdverkeersaders. Bij SNEL krijg je de snelste verbinding. Bij korte routes kan het gebeuren dat de drie routeopties vrijwel identiek zijn.

Hoe rijd ik kant-en-klare GPX-routes met mijn Nyon?

Eerst moet u de gewenste GPX-route in de online-portal eBike Connect importeren (zie FAQ 'Hoe kan ik kant-en-klare GPX-routes in de online-portal eBike Connect importeren?'). Bij de volgende synchronisatie worden de routes naar de Nyon overgebracht.

Als van de track geen route kan worden gemaakt, zal de Nyon hier geen navigatieaanwijzingen geven en geen afstand of tijd berekenen. De track wordt op de kaart op de boordcomputer afgebeeld.
Als van de track wel een route kan worden gemaakt, leidt de Nyon u met turn-by-turn aanwijzingen op weg naar de bestemming.
Via de portal kun je de GPX-routes uploaden en zo nodig aanpassen. Als de Nyon over een Bluetooth-verbinding met de smartphone of een wifiverbinding beschikt, worden opgeslagen routes automatisch naar de Nyon overgedragen.
Wanneer de routes zijn overgedragen, kunnen ze via het navigatiemenu > Mijn routes worden gestart.

Als de track niet kan worden afgebeeld, zal de Nyon je hier geen navigatieaanwijzingen geven en geen afstand of tijd berekenen. De track wordt op de kaart op de boordcomputer afgebeeld.
Als je track wel kan worden afgebeeld, leidt de Nyon je met turn-by-turn aanwijzingen op weg naar je bestemming.

Hoe leidt de Nyon mij langs de ingevoerde tussenbestemmingen?

Op de Nyon kunt u via Kaart & navigatie > Navigeren > Opgeslagen routes kiezen of u zich naar het startpunt of naar de eerste tussenbestemming wilt laten navigeren. Dit geldt ook voor routes zonder tussenbestemmingen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid naar de volgende tussenbestemming te gaan. Hierbij wordt de bekende standaardnavigatie gebruikt.
Voor routeplanningen die in de portal worden uitgevoerd, kunnen maximaal 10 tussenbestemmingen worden ingesteld. Na het synchroniseren van de route op de Nyon wordt in de route rekening gehouden met de tussenbestemmingen zoals in de portal gepland.

Waarom navigeert de Nyon mij niet naar de geselecteerde tussenbestemming?

In sommige gevallen kunt u niet direct naar een geselecteerde en ingestelde tussenbestemming van uw route rijden. U hebt bijvoorbeeld voor uw route met tussenbestemmingen een adres geselecteerd dat midden in een gebouw of in het water ligt. U kunt echter te allen tijde over tussenbestemmingen heen springen en de route voortzetten.
In sommige gevallen kun je niet direct naar een geselecteerde en ingestelde tussenbestemming van je route rijden. Je hebt bijvoorbeeld voor de route met tussenbestemmingen een adres geselecteerd dat midden in een gebouw of in het water ligt. Je kunt echter te allen tijde over tussenbestemmingen heen springen en de route voortzetten.

Waarop is de hoogtemeting gebaseerd?

De hoogtegegevens worden door de app beschikbaar gesteld.
De hoogtegegevens op de Nyon zijn gebaseerd op een barometrische meting.
De hoogtegegevens op de Nyon zijn gebaseerd op een barometrische meting.

Wat betekenen de subfuncties 'Breng me thuis' en 'Breng me naar het werk'?

Via de subfuncties 'Breng me thuis' of 'Breng me naar het werk' kunt u adressen die u in de portal hebt opgeslagen, als bestemmingsadres op de Nyon selecteren en vervolgens direct de navigatie starten.
In de portal kunt u uw opgeslagen adressen wijzigen. Ga naar Routeplanning. Selecteer daar Opgeslagen plaatsen. U kunt nu uw huis- of werkadres toevoegen.
Via de subfuncties 'Breng me thuis' of 'Breng me naar het werk' kun je adressen die je in de portal hebt opgeslagen met één klik als bestemmingsadres selecteren en vervolgens direct de navigatie starten.

Zijn er vooraf ingestelde interessante plaatsen?

U kunt op de Nyon interessante plaatsen binnen een bepaalde omgeving zoeken. Ga hiervoor naar de kaart, selecteer het rechtermenu en ga naar navigeren en Bezienswaardigheden. U krijgt categorieën te zien die voor u interessant kunnen zijn. Door op een bepaalde categorie te klikken, krijgt u concrete voorstellen. Door op een van deze voorstellen te klikken, kunt u kiezen uit de drie routeopties. Als u op een van deze opties klikt, wordt de navigatie gestart.
Ook via eBike Connect kunt u interessante plaatsen vinden. Wanneer u via de routeplanning een startpunt of bestemmingsadres hebt ingevoerd, kunt u met de knop POI interessante plaatsen in de omgeving zoeken.
Je kunt op de Nyon interessante plaatsen binnen een bepaalde omgeving zoeken. Ga hiervoor naar het navigatiescherm, tik op het vergrootglas en vervolgens op de categorie POI's. Je ziet categorieën die voor jou interessant kunnen zijn. Door op een bepaalde categorie te klikken, krijg je concrete voorstellen. Nadat je een van deze mogelijkheden hebt gekozen, kun je de navigatie starten.

Hoe werkt de navigatie op de Nyon?

Als u op de Nyon de modus Kaart & navigatie hebt geactiveerd, wordt uw huidige locatie op een kaart weergegeven. De Nyon heeft een eigen GPS-ontvanger en heeft daarom geen smartphone-verbinding nodig om de locatie te bepalen (een verbonden smartphone kan de positiebepaling via het eigen GPS-signaal echter wel versnellen). Voorwaarde is dat u op een locatie bent waar de signalen van GPS-satellieten kunnen worden ontvangen.
Als je op de Nyon op het navigatiescherm bent en GPS hebt geactiveerd, wordt je huidige locatie op een kaart weergegeven. De Nyon heeft een eigen GPS-ontvanger en heeft daarom geen smartphone-verbinding nodig om de locatie te bepalen (een verbonden smartphone kan de positiebepaling via het eigen GPS-signaal echter wel versnellen). Voorwaarde is dat je op een locatie bent waar je de signalen van GPS-satellieten kunt ontvangen.

Kan ik naar oude bestemmingen teruggaan?

U kunt uw laatste bestemmingen oproepen via Kaart > Adresinvoer.
U kunt uw laatste bestemmingen zien bij Routeplanning. Ga hiervoor naar de pijl die zich onder Annuleren bevindt.
Met behulp van de subfunctie Laatste bestemmingen krijgt u een lijst van de laatste bestemmingen waarnaar de Nyon u heeft genavigeerd. Met de joystick kunt u uit de lijst een willekeurige bestemming selecteren en de navigatie vanaf uw huidige locatie opnieuw activeren.
Ja, door naar het navigatiescherm te gaan en op het vergrootglas te tikken.

Welke machtigingen heeft de eBike Connect App nodig voor navigatie?

De navigatie met de Kiox werkt het beste als je eBike Connect toestaat de locatie ook te gebruiken als de app zich in de achtergrondmodus bevindt.
Gebruik voor iOS de volgende instelling: zet onder Locatie de toestemming op Altijd. Als je alleen de navigatiefunctie wilt gebruiken, is het voldoende om de locatietoestemming op "Bij gebruik van app" te zetten.
Gebruik voor Android de volgende instellingen: als je de optie Geolocatiegegevens hebt geactiveerd, moet je de locatiemachtiging op "Altijd toestaan" zetten.
Over het algemeen geldt: om navigatie met de Kiox te kunnen gebruiken, moet Bluethooth geactiveerd zijn en moet de Kiox met de smartphone verbonden zijn

Zijn er kwaliteitsverschillen bij de navigatie, afhankelijk van het gebruikte model smartphone?

De kwaliteit van de navigatie is onder andere afhankelijk van de kwaliteit van de Bluetooth-verbinding of GPS-ontvangst.
Omdat smartphonefabrikanten hardware van verschillende kwaliteit gebruiken in hun producten, kan de kwaliteit van de navigatie op de Kiox ook wisselen.

Zal de navigatiefunctie voor de Kiox in elk land beschikbaar zijn?

Nee, in Japan wordt geen ondersteuning aangeboden.

Is navigatie op de Kiox gratis?

Ja, deze functie is voor geregistreerde eBike Connect-gebruikers gratis.

Hoe kan ik GPX-routes rijden met mijn Kiox?

Ja, eBike Connect ondersteunt zowel GPX-tochten die wel als die niet in routes kunnen worden omgezet. Eerst moet je het gewenste GPX-bestand in de online-portal eBike Connect importeren (zie FAQ 'Hoe kan ik kant-en-klare GPX-routes in de online-portal eBike Connect importeren?'). Bij de volgende synchronisatie worden de routes naar de Kiox overgebracht.
Daarbij geldt de volgende beperking: bij tochten die niet in routes kunnen worden omgezet, wordt de informatie over de afstand tot de bestemming en het bereiken van de bestemming niet getoond.

Worden komoot-routes ook ondersteund?

Ja, met de Kiox kunnen ook komoot-routes worden gereden. Dit werkt het beste wanneer je je in de buurt van het beginpunt van een route bevindt.

Raakt de accu van mijn smartphone sneller leeg als ik navigatie met de Kiox gebruik?

Ja, de bij het gebruik van de navigatiefunctie wordt een groter beroep gedaan op de smartphone-accu.

Wat is de beste plaats voor mijn smartphone tijdens het rijden?

De kwaliteit van de Bluetooth-verbinding is afhankelijk van de smartphone en de afstand tussen de apparaten. Houd daarom de Kiox en je smartphone tijdens het rijden in de buurt van elkaar. Zorg er ook voor dat je smartphone zich op een plek met goede GPS-ontvangst bevindt.

Is het navigeren met de Kiox te vergelijken met het navigeren met de Nyon of de smartphone?

Vanwege bijvoorbeeld ontbrekende offline-kaarten of instructies om af te slaan is de navigatie met de Kiox niet direct vergelijkbaar met de navigatie van de Nyon of de smartphone.

Hoe herken ik de startrichting bij het navigeren met de Kiox?

Je moet je eBike bewegen om de rijrichting op de Kiox te laten bepalen en weer te geven. Om de wegrijrichting snel te bepalen, kun je ook de navigatie in de eBike Connect App gebruiken.

Hoe verschuif ik mijn kaartsegment?

Beweeg de kaart door de wijsvinger en de middelvinger in de gewenste richting te bewegen.
FAQ / Fitness
Fitness

Hoe kan ik de boordcomputer als fitnessmotivator gebruiken?

Met behulp van de 'Doelindicator snelheid' kunt u doorlopend uw actuele snelheid afmeten tegen uw gemiddelde snelheid. Kies hiervoor het startscherm van de Kiox. De verticale zwarte lijn toont de gemiddelde waarde. De witte balk geeft aan of u op dit moment boven of onder uw gemiddelde snelheid rijdt.
Opmerking: Als u de achtergrondkleur op licht hebt ingesteld, is de lijn van de gemiddelde waarde wit en is de balk die de huidig snelheid aangeeft zwart.
Met de modus Fitness beschikt u over een volwaardige fitnesscomputer. De Nyon registreert doorlopend uw activiteiten met de eBike en geeft u feedback over hoe deze van invloed zijn op uw fitness. Om deze reden is het zinvol om u eerst op de online-portal eBike Connect te registreren en daar informatie over uw lichamelijke conditie te geven. Het gebruik van een hartslagband met Bluetooth-zender is ook handig.
Op enkele tegels (Snelheid, Trapfrequentie, Vermogen) wordt naast de weergegeven waarde een doelindicator weergegeven (linkerbovenhoek). Daarbij wordt in het midden de gemiddelde waarde weergegeven en ziet de fietser of hij/zij op dat moment boven (balkje rechts van de gemiddelde waarde) of onder (balkje links van de gemiddelde waarde) van de betreffende gemiddelde waarde zit.

Tegels met een doelindicator kunnen onder Instellingen > Schermbeheer worden geselecteerd.

Welke fitnesswaarden worden op de boordcomputer weergegeven?

Op de Kiox worden uw huidige vermogen, de huidige trapfrequentie en, als er een hartslagmeter is aangesloten, de hartslag weergegeven.
In de modus Fitness worden het vermogen in watt, uw calorieverbruik, uw huidige trapfrequentie en uw huidige snelheid weergegeven. Wanneer u een hartslagmeter aansluit, wordt in plaats van de trapfrequentie uw hartslag weergegeven.
Je kunt via Instellingen > Personaliseren > Aanpassen verschillende fitnesswaarden selecteren. Voorbeelden zijn het huidige vermogen, de huidige trapfrequentie en, als er een hartslagmeter is aangesloten, de hartslag.

Wat is het trainingseffect?

Met de term 'trainingseffect' wordt het effect van uw activiteiten op uw uithoudingsvermogen beschreven. Het trainingseffect wordt in de modus Fitness van de boordcomputer in de vorm van een driekwartcirkel aan de linkerkant van het display weergegeven. Deze is in de volgende stappen verdeeld: Regeneratie, Conditie behoudend, Conditie verbeterend, Sterk verbeterend en Overbelasting. Het trainingseffect wordt berekend op basis van de trapprestatie en de duur van een eBike-rit. Bij de berekening wordt rekening gehouden met leeftijd, lichaamslengte, gewicht en activiteitsniveau van de fietser. Op die manier kan voor een mogelijke overbelasting van de fietser worden gewaarschuwd, afhankelijk van diens conditie.

Het dragen van een hartslagband verhoogt de nauwkeurigheid van het trainingseffect. De berekening vindt in dat geval plaats op basis van de hartslag en de duur van een eBike-rit.

Waar kan ik fitnessinstellingen in de eBike Connect-app doorvoeren?

U kunt in uw profiel uw gezondheidsgegevens invoeren. Ga hiervoor naar Meer > Instellingen > Mijn profiel > Fitness. Deze kunnen na het activeren worden aangepast om gezondheidsgegevens, zoals calorieën, te individualiseren. Als dit item wordt gedeactiveerd, worden generieke gegevens gebruikt.
FAQ / Synchroniseren/Koppelingen
Synchroniseren/Koppelingen

Hoe kan ik mijn smartphone met mijn boordcomputer verbinden?

Download in de Apple App Store of de Google Play Store de app Bosch eBike Connect op uw smartphone.
Start de app en volg de aanwijzingen voor registratie.

Steek de Kiox in de houder. Ga als volgt te werk om de Kiox met de smartphone te verbinden.
1. Selecteer het tabblad Mijn eBike.
2. Selecteer Nieuw eBike-apparaat toevoegen.
3. Voeg de Kiox toe.
4. Volg de aanwijzingen in de app.

Opmerking: U kunt de Kiox niet tijdens het rijden met de app verbinden.
Volg de onderstaande stappen als u uw smartphone met een geheel nieuwe Nyon wilt verbinden:
1. Schakel de Nyon in.
2. Kies uw taal.
3. Selecteer Registreren > Online > Smartphone.
4. Controleer of Bluetooth op uw smartphone geactiveerd is.
5. Start nu de eBike Connect-app op uw smartphone en ga naar het gedeelte Mijn eBike > Apparaat toevoegen.
6. Selecteer de Nyon en kies de gewenste Nyon uit de lijst met apparaten om deze met uw smartphone te verbinden.
Volg deze stappen als u uw Nyon met een nieuwe smartphone wilt verbinden:
1. Schakel de Nyon in.
2. Selecteer Instellingen > Verbindingen > Smartphone verbinden. Volg de aanwijzingen op de Nyon.
3. Controleer of Bluetooth op uw smartphone geactiveerd is.
4. Start nu de eBike Connect-app op uw smartphone en ga naar het gedeelte Mijn eBike > Nieuw eBike-apparaat verbinden.
Schakel de Nyon in en ga naar Instellingen > Verbindingen > Smartphone verbinden. Er volgen aanwijzingen op de Nyon, die u van het downloaden van de eBike Connect-app via de installatie naar het koppelingsproces leiden.

Volg deze stappen als de Nyon en de smartphone al verbonden waren:
Controleer eerst in de instellingen van de smartphone of Bluetooth is geactiveerd. Als u zich al volledig via de online-portal (www.ebike-connect.com) of de eBike Connect-app hebt geregistreerd, schakelt u de Nyon in en wacht u totdat het Dashboard of het scherm Ride verschijnt. Als u de smartphone al met de Nyon hebt gekoppeld, moet de verbinding automatisch tot stand worden gebracht.

Als de boordcomputer en de smartphone al verbonden waren, schakelt u op beide apparaten Bluetooth in. Er wordt automatisch verbinding gemaakt met het laatste apparaat waarmee verbinding was.
Als u een andere fietscomputer met uw smartphone wilt verbinden, gaat u naar Mijn eBike > +. Volg de aanwijzingen in de app.
Download in de Apple App Store of de Google Play Store de app Bosch eBike Connect op je smartphone. Start de app en volg de aanwijzingen voor registratie.

1. Selecteer het tabblad Mijn eBike
2. Selecteer Nieuw eBike-apparaat toevoegen
3. Voeg de Nyon toe
4. Volg de aanwijzingen in de app

Opmerking: Je kunt de Nyon niet tijdens het rijden met de app verbinden.

Waarom kan ik mijn smartphone niet met mijn Bosch eBike-boordcomputer verbinden?

Als uw boordcomputer nog niet met uw account verbonden is, gaat u naar Nieuw apparaat toevoegen. Controleer of het juiste apparaat is geselecteerd. Andere boordcomputers kunt u zien door naar rechts te vegen. Volg de stappen in de app. Als u het juiste apparaat hebt geselecteerd, controleert u of Bluetooth op beide apparaten geactiveerd is. Volg hierna de stappen in de app.

Als de app de boordcomputer al kent, moet u controleren of Bluetooth is geactiveerd. Onder Mijn eBike is te zien of er verbinding is.
Bluetooth is niet geactiveerd op uw smartphone.

De Nyon was nog niet met uw smartphone verbonden. Selecteer de Nyon opnieuw in de Bluetooth-instellingen en kies eventueel in de eBike Connect-app Mijn eBike> Apparaat toevoegen.

Het besturingssysteem wordt bijgewerkt. Selecteer de Nyon opnieuw in de Bluetooth-instellingen en kies eventueel in de eBike Connect-app Mijn eBike > Apparaat toevoegen.

Hoe sluit ik externe apparaten, zoals een hartslagmeter, aan?

Ga naar Instellingen (zie FAQ 'Hoe kom ik bij de instellingen van de boordcomputer?') en activeer Bluetooth. Er wordt automatisch naar hartslagmeters in de buurt gezocht. Kies de gewenste hartslagmeter om daarmee verbinding te maken.
Of er een actieve verbinding met de hartslagmeter is, kunt u zien aan het witte hartsymbool op het statusscherm. Als u een Bluetooth-compatibele hartslagmeter hebt geactiveerd, wordt op een scherm de hartslag weergegeven.
Ga naar Instellingen> Verbindingen > Hartslagband en selecteer uw hartslagmeter. De Nyon maakt verbinding met uw hartslagmeter. Of er een actieve verbinding met de hartslagmeter is, kunt u zien aan het witte hartsymbool op het hoofdscherm. Als u een Bluetooth-compatibele hartslagmeter hebt geactiveerd, wordt in de modus Fitness in plaats van de trapfrequentie uw hartslag centraal weergegeven.
Ga naar Instellingen (zie "Hoe kom ik bij de instellingen van mijn boordcomputer?") en activeer Bluetooth. Er wordt automatisch naar hartslagmeters in de buurt gezocht. Kies de gewenste hartslagmeter om de Nyon daarmee verbinding te laten maken.
Pas de schermen aan door de hartslagtegel op een scherm naar keuze te plaatsen.

Waar kan ik zien of mijn boordcomputer met mijn smartphone verbonden is?

Onder Mijn eBike wordt de verbindingsstatus weergegeven.
Als er een Bluetooth-verbinding is, wordt dit op het statusscherm met een wit smartphone-pictogram aangegeven. Het statusscherm is het scherm dat met een vierkantje wordt aangegeven.
Als er een Bluetooth-verbinding is, wordt dit op de Nyon in de vorm van een wit Bluetooth-pictogram op het hoofdscherm weergegeven.
Als er een verbinding is met de smartphone, worden op het statusscherm een smartphone-pictogram en de laadtoestand van de smartphone weergegeven.

Waar kan ik wifi op de Nyon inschakelen?

Ga naar Instellingen > Verbindingen > WiFi en schakel wifi in door op de joystick te drukken.
Ga naar het statusscherm en tik op het wifipictogram om de wifiverbinding te activeren/deactiveren.

Hoe kan ik mijn Nyon verbinding laten maken met een wifinetwerk?

Activeer wifi op de Nyon. De Nyon zoekt naar beschikbare netwerken. Selecteer met de joystick het gewenste netwerk.

Belangrijk: de Nyon kan om technische redenen geen verbinding tot stand brengen met zogenaamde hotspot-wifinetwerken, waarbij de toegang tot het netwerk gratis is, maar een tweeledige verificatie via een aanmelding en een wachtwoord nodig is.
De wifi-instellingen kunnen door lang op het wifipictogram op het statusscherm te drukken of via de systeeminstellingen worden opgeroepen. De Nyon zoekt vervolgens naar beschikbare netwerken. Kies het juiste netwerk om daarmee verbinding te maken.

Hoe kan ik zien of de Nyon met een wifinetwerk verbonden is?

Op het Dashboard verschijnt in het wit het wifisymbool.
Op de statusbalk en op het statusscherm wordt het wifipictogram wit weergegeven.

Opmerking: Als er een ? in het wifipictogram verschijnt, is wifi geactiveerd, maar niet met een netwerk verbonden. Als het pictogram grijs is, is de wifiverbinding gedeactiveerd.

Hoe kan ik mijn instellingen naar de boordcomputer overbrengen?

Zodra er een Bluetooth-verbinding tussen de boordcomputer en de smartphone is, worden de instellingen van de app automatisch naar de boordcomputer overgedragen.
Als u in de portal wijzigingen hebt aangebracht, worden deze bij een internetverbinding en Bluetooth-verbinding door de app automatisch naar de boordcomputer overgedragen.
Alle gegevens die op de portal en in de app zijn gewijzigd, worden bij een Bluetooth-verbinding of internetverbinding gesynchroniseerd en dus op de Nyon zichtbaar.
Alle gegevens die op de portal en in de app zijn gewijzigd, worden bij een Bluetooth-verbinding of internetverbinding gesynchroniseerd en dus op je Nyon zichtbaar.

Kan ik mijn boordcomputer met een andere smartphone/gebruikersaccount verbinden?

Ja. Verbind eenvoudig de boordcomputer met uw nieuwe smartphone of een nieuwe gebruikersaccount.
De boordcomputer kan niet met meer dan één smartphone tegelijk verbonden zijn.

Opmerking: De niet-gesynchroniseerde gegevens van de vorige gebruiker worden van het apparaat verwijderd.
Ja.
De eerste gebruiker die zich aanmeldt, wordt de "Owner". Van de Owner worden alle gegevens opgeslagen, ook wanneer deze zich afmeldt. Andere personen kunnen zich als gast op de Nyon aanmelden (aanmelding via smartphone of wifi). De gegevens van de gast worden na afmelding verwijderd. Net als bij de Owner worden ritgegevens met de portal gesynchroniseerd als er een internetverbinding is.

Waar kan ik zien welke boordcomputer op dat moment met mijn smartphone verbonden is?

In de app wordt onder Mijn eBike de verbindingsstatus weergegeven.

Hoe vindt de synchronisatie van individuele rijmodi en door de gebruiker gedefinieerde schermen plaats?

Zodra de Nyon met de eBike Connect-app of de portal verbonden is, worden de individuele rijmodi en de door de gebruiker gedefinieerde Ride-schermen gesynchroniseerd.
Zodra de Nyon met de eBike Connect App of de portal verbonden is, worden de individuele rijmodi en de door de gebruiker gedefinieerde Ride-schermen gesynchroniseerd.

Hoe verwijder ik mijn boordcomputer van de smartphone?

Verwijder de boordcomputer in de app door in Mijn eBike de gewenste boordcomputer te selecteren en op Apparaat verwijderen te klikken.
Daarnaast moet u in de Bluetooth-instellingen van de smartphone de boordcomputer verwijderen/negeren.
FAQ / Problemen oplossen
Problemen oplossen

Mijn boordcomputer kan geen verbinding tot stand brengen met mijn smartphone. Wat moet ik doen?

Steek de Kiox in de houder. Ga als volgt te werk om de Kiox met de smartphone te verbinden.
1. Selecteer het tabblad Mijn eBike.
2. Selecteer Nieuw eBike-apparaat toevoegen of het plusteken (+).
3. Voeg de Kiox toe.
4. Volg de aanwijzingen in de app.

Wanneer u de lichtknop 5 seconden lang hebt ingedrukt, verschijnt de melding 'Ik ben de Kiox xxx'. Als er geen nummer wordt weergegeven, schakelt u het apparaat uit en weer in. Herhaal stap 1 t/m 4.

Opmerking: De Kiox kan alleen met de app worden verbonden als de fiets stilstaat.
Steek de Nyon in de houder. Ga als volgt te werk om de Nyon met de smartphone te verbinden.
1. Selecteer in de app het tabblad Mijn eBike.
2. Selecteer Nieuw eBike-apparaat toevoegen of het plusteken (+).
3. Voeg de Nyon toe.
4. Volg de aanwijzingen in de app.

Mijn eBike-ritten worden niet op de online-portal of in de app weergegeven. Wat kan het probleem zijn?

Om er zeker van te zijn dat uw rijgegevens in de app en in de portal zichtbaar zijn, zorgt u ervoor dat:

- Uw Kiox minstens over softwareversie 1.0.4.1 beschikt.
Onder Instellingen > Mijn eBike > Componenten > Kiox vindt u de huidige softwareversie van uw Kiox.
Als de Kiox moet worden bijgewerkt, verbindt u de Kiox via Bluetooth met uw smartphone, start u de app eBike Connect en volgt u de update-instructies op
- Nadat u de Kiox hebt verbonden, wordt in de feed de knop 'Volg uw Kiox-activiteiten met uw smartphone' weergegeven. Tik hierop en selecteer Altijd toestaan
- Activeer het opslaan van de geolocatiegegevens. Ga naar Meer > Instellingen > Privacyinstellingen om aanpassingen in de geolocatiegegevens uit te voeren.
- Uw smartphone met het internet verbonden is
- Er sprake is van een stabiele Bluetooth-verbinding tussen de Kiox en uw smartphone
- Uw smartphone een goede gps-ontvangst heeft
1. Neem de Nyon na afloop van de rit van de eBike.
2. Houd echter de bestaande Bluetooth-verbinding met de smartphone in stand of controleer of de Nyon met een wifinetwerk verbonden is.
3. Wacht totdat de Nyon automatisch is uitgeschakeld.
Al na enkele minuten kunt u uw activiteiten in het gebruikersprofiel in de online-portal of in de smartphone-app eBike Connect zien en bijhouden.

Belangrijk: als uw eBike-rit hierna nog niet in de app en in de online-portal te zien is, herhaalt u stappen 2 en 3.
De eBike-rit is te zien op eBike Connect, zodra er een eBike Connect-account is aangemaakt en er een Bluetooth-verbinding met de smartphone of een wifiverbinding is. Naast een actieve Bluetooth-verbinding moet de smartphone ook met internet verbonden zijn. De laatste synchronisatie wordt op het statusscherm van de Nyon weergegeven.
Opmerkingen:

Om een kaart van uw eBike-rit te kunnen zien, moet u de geolocatiegegevens activeren. Ga naar Meer > Instellingen > Privacyinstellingen om aanpassingen in de geolocatiegegevens uit te voeren.

De laatste synchronisatie wordt op eBike Connect in de lijst met activiteiten en onder Mijn eBike in de smartphone-app weergegeven.

De Nyon toont de foutcode '531' en kan niet meer worden bediend. Bovendien krijgt mijn eBike geen motorondersteuning meer.

Deze opmerking verschijnt wanneer de softwareversie van de drive unit van uw eBike te oud is (< DU SW 1.5.0.0) en niet compatibel is met de softwareversie van de Nyon (vanaf 1.3.0.0). Hierbij kunnen de waarden van de individuele rijmodi die in uw profiel zijn ingesteld, geen toegang krijgen tot de verouderde software van de drive unit. Daarop wordt de eBike geblokkeerd.
Laat daarom de drive unit door de eBike-dealer updaten naar de nieuwste versie, zodat deze compatibel is met de nieuwste versie van de Nyon en de portal. Hierna kunt u uw eBike en de Nyon weer gewoon bedienen.

Waar kan ik zien welke foutcode welke betekenis heeft?

De beschrijving van de foutcode kunt u vinden in de gebruiksaanwijzing.
De gebruiksaanwijzing van de Kiox vindt u hier: https://www.bosch-ebike.com
De gebruiksaanwijzing van de Nyon vindt u hier: https://www.bosch-ebike.com
De foutcodes staan in de gebruiksaanwijzing van de Nyon. De koppeling vind je hier:

https://www.bosch-ebike.com
U kunt hier uw privacy-instellingen aanpassen.